Wybierz
Adwokat,Radca prawny
Wybierz
Wybierz
Toruń
Wybierz
Adwokat
Radca prawny
Toruń

Prawnik - Toruń

Małgorzata Warnel

Małgorzata Warnel

Adwokat
Prawo cywilne (spadki i testamenty)
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Zapewniam kompleksową obsługę prawną obejmującą postępowanie na etapie przedsądowym, sądowym jak i czynności o charakterze egzekucyjno- wykonawczym mające miejsce po zakończeniu postępowania. Więcej
ul. Generała Józefa Bema 8, Toruń

Piotr Cymerman

Piotr Cymerman

Adwokat
Mediacje
Prawo ubezpieczeniowe
Ochrona własności intelektualnej
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i indywidualnych przedsiębiorców. Ponadto kancelaria zapewnia profesjonalną bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego. Więcej
ul. Wita Stwosza 6/6, Toruń


Zobacz także

Prawnik (Toruń) – ścieżka kariery

Prawnik (Toruń) to absolwent wyższych studiów, który uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Jest to najniższy stopień zawodowy w profesjach prawniczych. Aby zdobyć tytuł adwokata, radcy prawnego czy notariusza, należy ukończyć również aplikację oraz zdać egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawnik, który tego nie dokonał, może co prawda udzielać porad prawnych oraz sporządzać pisma, jednak nie może reprezentować klienta przed sądem. Przed rozpoczęciem aplikacji, aplikant składa ślubowanie przed dziekanem. W trakcie trwania praktyki, prawnik (Toruń) zdobywa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu, odbywa się to pod kierunkiem patrona. Aplikacje (adwokacka, radcowską czy notarialna) są płatne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 10.12.2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację, kwota, jaką należy uiścić jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia.