Wybierz
Mediator
Wybierz
Mediacje
Wybierz
Wybierz
Mediator
Mediacje

Mediator

Przemysław Piątek

Przemysław Piątek

Radca prawny, Mediator
Prawo przewozowe
Mediacje
Prawo cywilne
Radca prawny specjalizujący się w sporach frankowych oraz w prawie rodzinnym Więcej
ul. Kasztanowa 32/15, Bydgoszcz
Porada prawna od 150 zł

Marcin Tucholski

Marcin Tucholski

Radca prawny, Mediator
Prawo cywilne (spadki i testamenty)
Odszkodowania
Mediacje
Świadczę obsługę prawną dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. W kręgu moich zainteresowań jest mediacja i pozasądowe metody rozwiązywania sporów.  Więcej
ul. Księdza Henryka Szumana 17, Bydgoszcz
Porada prawna od 200 zł

Monika Grzegorek

Monika Grzegorek

Radca prawny, Mediator
Prawo cywilne (spadki i testamenty)
Prawa autorskie
Mediacje
Od dziecka silnie związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Do każdej sprawy podchodzę jednostkowo, z tym samym, ogromnym zaangażowaniem. Więcej
ul. Wełniany Rynek 10/11, Bydgoszcz

Anna Sobieraj

Anna Sobieraj

Radca prawny, Mediator
Prawo międzynarodowe
Obywatelstwo
Kredyty i pożyczki
Praca jest moją pasją, w związku z czym każdą sprawę z najwyższą starannością i rzetelnością. Wychodzę z założenia, że każda, nawet pozornie prosta sprawa wymaga indywidualnego podejściem pełnego zaangażowania oraz otwartości na Klienta. Więcej


Zobacz także

Niekiedy stronom nie udaje się pogodzić rozbieżnych interesów. Dochodzi do sporu. Często w takich sytuacjach jego zakończenie zależy od wydania przez sąd orzeczenia, np. wyroku czy nakazu zapłaty. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny sposób rozwiązania konfliktu. Niezależnie od tego, czy między stronami toczy się postępowanie sądowe, czy też nie zostało ono zainicjowane, uczestnicy sporu mogą skorzystać z usług kancelarii mediatora. W serwisie Temada znajdziesz bazę mediatorów świadczących usługi w trybie stacjonarnym i zdalnym. Jeśli chcesz zabezpieczyć własne interesy i zakończyć spór, w którym uczestniczysz, możesz wybrać interesujące cię ogłoszenie i umówić się na spotkanie.

Na czym polegają mediacje?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, która ma doprowadzić do zawarcia ugody akceptowalnej przez wszystkie strony z udziałem neutralnej osoby trzeciej, jaką jest mediator. Wyróżnić można różne rodzaje mediacji, zarówno ze względu na kryterium dziedziny prawa (np. mediacje cywilne, karne), jak i kryterium metody wszczęcia rozmów (mediacje sądowe i pozasądowe). Niezależnie od rodzaju mediacje prowadzi się w oparciu o kilka uniwersalnych zasad. Należą do nich następujące.

  • Zasada dobrowolności – strony muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda może być cofnięta na każdym etapie mediacji przez każdą ze stron, wówczas rozmowy zostają zakończone. Wykluczone jest jakiekolwiek przymuszanie stron do udziału w mediacji.

  • Zasada bezstronności – każda ze stron mediacji ma równe prawa i powinna być traktowana przez mediatora w taki sam sposób.

  • Zasada poufności – rozmowy prowadzone w ramach postępowania mediacyjnego są poufne, informacje o nich nie powinny zostać wyjawione innym podmiotom. Zasada ta dotyczy zarówno uczestników konfliktu, jak i mediatora.

  • Zasada neutralności – mediatorowi nie wolno narzucać stronom propozycji rozstrzygnięcia sporu – to, w jaki sposób mediacje zostaną zakończone, zależy wyłącznie od nich. Na zgodny wniosek stron taka propozycja może zostać przedstawiona, nie ma jednakże wiążącego charakteru.

  • Zasada akceptowalności – mediator musi zostać zaakceptowany przez strony. W uzasadnionych przypadkach uczestnik sporu może wnioskować o jego zmianę.

Każdy specjalista – zarówno mediator małżeńskimediator rozwodowy, jak i negocjator sądowy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad.

W jakim celu prowadzone są mediacje?

Rozwiązywanie sporów w formie mediacji stwarza stronom konfliktu możliwość samodzielnego zdecydowania o ostatecznym wyniku sprawy niezależnie od gałęzi prawa, której dotyczy. Przykładowo, mediator rodzinny może pomóc stronom rozwiązać konflikty dotyczące podziału majątku czy opieki nad dzieckiem, zaś mediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych uczestniczy w porozumieniach zmierzających do zakończenia sporu dotyczącego zaległych należności. Oprócz tego mediacje postrzegane są jako wykazujące wyższą skuteczność realizowania postanowień rozstrzygnięcia niż w przypadku zakończenia sprawy w drodze orzeczenia. Dzieje się tak dlatego, że strony, które same wypracowały rozstrzygnięcie, zwykle czują się odpowiedzialne również za jego wykonanie. Warto także wspomnieć o tym, że mediacje zazwyczaj przyczyniają się do przyspieszenia postępowania – mediator sądowy lub pozasądowy zazwyczaj towarzyszy uczestnikom sporu w trakcie kilku spotkań mediacyjnych i w tym czasie udaje się osiągnąć porozumienie.

Lista mediatorów na portalu Temada

Na naszej stronie widnieje lista mediatorów sądowych, znajdziesz także wszystkie potrzebne informacje, aby podjąć decyzję o spotkaniu z mediatorem. Poszczególne ogłoszenia zawierają dane kontaktowe, opis świadczonych usług i cennik, który zaproponował mediator. Cena uzależniona jest od czasu konsultacji i stopnia skomplikowania sprawy. Możesz umówić się na spotkanie za pośrednictwem portalu, korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego.