Wybierz
Adwokat,Radca prawny
Wybierz
Wybierz
Włocławek
Wybierz
Adwokat
Radca prawny
Włocławek

Adwokat - Włocławek

Przemysław Podlewski

Przemysław Podlewski

Radca prawny
Zamówienia publiczne
Prawo administracyjne
Mediacje
"Nie obiecuję czegoś czego nie mogę zrealizować. W każdej sprawie działam tak jak byłaby to moja prywatna sprawa, bowiem zależy mi tym, aby każdy Klieny był zadowolony ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej." Więcej
ul. Reja 10, Włocławek


Zobacz także

Adwokat (Włocławek) – ścieżki dojścia do zawodu adwokata

Ukończenie aplikacji nie jest jedyną możliwością, aby zostać adwokatem we Włocławku i móc otworzyć własną praktykę. Przepisy wymieniają kilka warunków, które muszą zostać spełnione, są to między innymi: ukończenie studiów prawniczych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieskazitelnego charakteru. Najczęstszą drogą uzyskania wpisu na listę adwokatów jest odbycie aplikacji i złożenie egzaminu – istnieją jednak również alternatywne rozwiązania. Adwokatem (Włocławek) może między innymi zostać osoba, która posiada tytuł doktora habilitowanego lub profesora nauk prawnych, przez minimum 3 lata pracowała na stanowisku komornika bądź radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także która zajmowała posadę sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód radcy prawnego albo notariusza. Przystąpić do egzaminu adwokackiego mogą natomiast (bez konieczności odbywania aplikacji) na przykład doktor nauk prawnych lub prawnik (Włocławek), którzy przez co najmniej 4 lata byli zatrudnieni na odpowiednim stanowisku (ustawa wymienia między innymi referendarza sądowego lub asystenta prokuratora).