Wybierz
Adwokat,Radca prawny
Wybierz
Upadłość konsumencka
Wybierz
Toruń
Wybierz
Adwokat
Radca prawny
Upadłość konsumencka
Toruń

Adwokat - Upadłość konsumencka - Toruń

Piotr Cymerman

Piotr Cymerman

Adwokat
Mediacje
Prawo ubezpieczeniowe
Ochrona własności intelektualnej
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i indywidualnych przedsiębiorców. Ponadto kancelaria zapewnia profesjonalną bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego. Więcej
ul. Wita Stwosza 6/6, Toruń

Małgorzata Warnel

Małgorzata Warnel

Adwokat
Prawo cywilne (spadki i testamenty)
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Zapewniam kompleksową obsługę prawną obejmującą postępowanie na etapie przedsądowym, sądowym jak i czynności o charakterze egzekucyjno- wykonawczym mające miejsce po zakończeniu postępowania. Więcej
ul. Generała Józefa Bema 8, Toruń


Zobacz także

W przypadku, kiedy osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, a więc pozostająca konsumentem, nie może wyjść ze stanu niewypłacalności, ma możliwość ogłosić na mocy procesu sądowego upadłość konsumencką, czyli redukcję lub umorzenie zobowiązań. Ze względu na nowelizację prawa, wprowadzającą m.in. obniżenie kosztów procesu, ta opcja stała się popularna wśród dłużników, którzy nie są przedsiębiorcami i nie radzą sobie z kryzysem finansowym. Tzw. niewypłacalność, której wynikiem może być upadłość konsumencka, oznacza natomiast nieposiadanie wystarczających środków pieniężnych na zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli.

Adwokat – upadłość konsumencka (Toruń). Warunki jej ogłoszenia

Do rozpoczęcia postępowania sądowego w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a więc taka, która jest konsumentem. Ponadto, u wnioskującego dłużnika stwierdzony musi być stan niewypłacalności. O upadłości konsumenckiej decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy), a pomyślne przejście przez postępowanie upadłościowe ułatwia profesjonalna pomoc, którą gwarantuje adwokat. Upadłość konsumencka (Toruń) może zakładać dalsze postępowanie według określonego przez sąd trybu.