Joanna Ogrodowicz
Adwokat

Joanna Ogrodowicz

badge-3
Rozwód i separacja
Mediacje
Podział majątku wspólnego
Sprawy o zapłatę
Spadki i darowizny
Prawo cywilne
Temada:0(0)
Google:4.9(21)
nav-row-title-ico-1O mnie
Pracuję jako adwokat i mediator. Mediacja to sposób na uniknięcie ciągnącego się latami procesu i znacznych kosztów, które generuje. Niemalże w każdej nawet z pozoru wyglądającej beznadziejnie sprawie można osiągnąć kompromis i ja w tym pomogę

 


Obszary praktyki:

Moja kancelaria oferuje pełną obsługę prawną firm – spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
 • dochodzenie i windykacja wierzytelności
 • wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy
 • zagadnienia dotyczące spółek
 • pomoc prawna w zakresie sporów sądowych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • prawo i proces  upadłościowy
 • mediacja

W przypadku klientów indywidualnych świadczy usługi prawnicze z każdej dziedziny prawa, w szczególności:

 • prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy rozwodowe, podziały majątku, sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, dochodzenie i windykacja wierzytelności, postępowania przeciwegzekucyjne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo upadłościowe i naprawcze, w tym upadłość konsumencka,
 • prawo karne,
 • prawo wykroczeń.

Wykształcenie:

W 2005 r. ukończyłam magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ponadto w 2005 r. ukończyłam Europejskie Studia Specjalne im. Jana Monnet’a na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w następnych latach odbyłam i ukończyłam aplikację adwokacką i w 2009 r. zdałam egzamin adwokacki, od 11 lat prowadzę nieprzerwanie indywidualną praktykę adwokacką w Bydgoszczy, a od 4 lat zajmuję się mediacją.


Dodatkowe osiągnięcia:

W listopadzie 2017 r. ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę Do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r.

Do 2019 r. byłam uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów zaliczyłam wszystkie przedmioty wymagane planem studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ponadto ukończyłam liczne szkolenia i uczestniczyłam w konferencjach naukowych, w ostatnim czasie w terminach 16-18 kwietnia 2021 r. i 23-25 kwietnia 2021 r. uczestniczyłam w szkoleniu „Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej” organizowanym przez Center of American Studies. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje.

 

Potrzebujesz pomocy?  Skontaktuj się z nami!
title-arrow-white-right

Umów spotkanie

title-arrow-white-left