Ciekawostki

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie karnej?

5 min. czytania
SZUKASZ PRAWNIKA?

Kto ustala stawki minimalne?

Poszczególne konkretne sprawy mogą wiązać się z różnymi kosztami a niewiele osób zdaje sobie sprawę, że minimalne stawki są określone przez stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości a aktualnie obowiązujące stawki minimalne w sprawach i czynnościach zostały określone w rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r (link) w sprawie opłat za czynności adwokatów oraz w rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r (link) w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Radzimy jednak traktować te stawki wyłącznie poglądowo gdyż realne koszty prowadzenia sprawy będą znacząco od nich odbiegały. Tym bardziej, że stawki te są wyłącznie minimalnymi a wysokość kosztów będzie zależała od konkretnego adwokata czy radcy prawnego.

Ile kosztuje adwokat a ile kosztuje radca prawny – stawki minimalne?

Wynajęcie adwokata lub radcy prawnego do prowadzenia sprawy karnej związane jest z takimi samymi stawkami minimalnymi wskazanymi przez ministra sprawiedliwości. Poniżej podane są dane pochodzące z rozporządzenia dotyczącego adwokatów.

Opłaty minimalne za poszczególne czynności wynikające z rozporządzeń ministra sprawiedliwości dla czynności adwokackich wynoszą:

 • w sprawie karnej objętej dochodzeniem: 360zł
 • dla sprawy karnej objętej śledztwem: 600zł
 • dla sprawy dotyczącej wykroczenia a związanej z czynnościami wyjaśniającymi 180zł

Wynajęcie adwokata w sprawie karnej do obrony objęte jest następującymi stawkami minimalnymi:

 • reprezentacja przez adwokata przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
 • przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

Zależnie od tego jaki sąd wydał orzeczenie w sprawie w pierwszej instancji, różne są stawki za sporządzenie i wniesienie apelacji:

 • jeśli pierwszą instancją był sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł
 • w przypadku gdy pierwszą instancją był sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł

Stawki minimalne czynności dla pozostałych czynności adwokackich wynoszą:

 • za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;
 • za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;
 • za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł;
 • Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł;
 • Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł

Jakie realnie będą koszty za prowadzenie sprawy przez adwokata lub radcę prawnego?

Wynagrodzenie w konkretnej sprawie karnej zależy od przedmiotu sprawy, jej złożoności, rodzaju przestępstwa lub wykoczenia, liczbie oskarżonych czy rodzaju postępowania. Na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów prawnik będzie w stanie w przybliżeniu określić koszty postępowania oraz oszacować czas trwania sprawy. Należy tutaj pamiętać, że koszt jest związany z czasem, który kancelaria, a zatem i konkretni prawnicy, będzie musiała zaangażować w prowadzenie sprawy. Realnie, jeśli zdecydujemy się na całościowe prowadzenie sprawy karnej przez jedną z kancelarii to musimy się liczyć, że koszt prowadzenia sprawy wyniesie powyżej 3000 złotych. Podczas rozmowy z prawnikiem można również spróbować umówić się na z góry określoną stawkę za prowadzenie całej sprawy a na tej podstawie zdecydować czy danemu prawnikowi powierzyć prowadzenie sprawy.

Jak w takim razie wybrać prawnika?

Dobrym rozwiązaniem może być konsultacja jednorazowa zanim zdecydujemy się powierzyć sprawę konkretnemu prawnikowi. Dzięki takiemu spotkaniu (online lub na żywo) można przekonać się, że jest to odpowiedni partner do prowadzenia sprawy karnej. Podczas takiego spotkania daje się szansę adwokatowi czy radcy prawnemu na zapoznanie się ze dokumentami oraz przygotowanie proponowanej linii postępowania. Klient ma dzięki temu szansę na podjęcie świadomej decyzji, szczególnie, że w przypadku bardziej złożonych spraw postępowania mogą być długotrwałe a od doświadczenia, determinacji i jakości współpracy z prawnikiem będzie zależał efekt postępowania, świadomość możliwych efektów oraz ich realne osiągnięcie.

Jakie są koszty konsultacji prawnych?

Koszty takich jednorazowych konsultacji prawnych zależą od rejonu Polski, renomy kancelarii oraz tego czy wybiera się na prawnika z dużego miasta czy z mniejszej miejscowości. Warto zwrócić uwagę czy wybrany prawnik specjalizuje się w sprawach karnych czy prowadzi praktykę ogólną czyli mniej wyspecjalizowaną. Koszty konsultacji prawnej w odniesieniu do godzinnego spotkania mogą wynosić od 150 złotych do nawet ponad 500 złotych w przypadku dużych i znanych kancelarii w największych miastach Polski. Przy wyborze prawnika warto skorzystać z doświadczeń i opinii dotychczasowych jego klientów. Takie opinie można znaleźć na stronie Temada.pl.

Co nam da profesjonalna pomoc prawna?

Zdając sobie sprawę z tego, że w przypadku wielu budżetów domowych koszty wynagrodzenia kancelarii w sprawie karnej mogą być wysokie, zachęcamy jednak do skorzystania z fachowej pomocy gdyż wybór dobrego (nie zawsze oznacza to drogiego albo znanego) adwokata czy radcy prawnego może zdecydowanie poprawić nasze szanse na wygraną a co za tym idzie ograniczyć koszty (nie tylko finansowe) działania bez prawnika. Oprócz oczywistej znajomości zagadnień prawnych, prawnik taki pomoże nam zrozumieć realnie nasze szanse, wybierze właściwą linię obrony a także będzie na bieżąco informował nas i nam tłumaczył aktualny stan sprawy oraz nasze położenie.

Jak w takim razie oszacować czy prawnik będzie tani czy drogi?

Wiele osób rezygnuje z korzystania z usług prawnych ze strony adwokatów czy radców prawnych ze względu na obawę o potencjalne koszty usługi. Za wyjątkiem przypadków, gdy prawnicy godzą się na z góry ustaloną kwotę, za całą sprawę, można spróbować porównać ceny prawników po porównaniu podstawowej usługi jaką jest konsultacja. Można do tego wykorzystać cennik usług prawnych oferowanych przez poszczególnych, aktywnych w serwisie Temada prawników. Ceny obejmują wstępnie zdefiniowane usługi jak konsultacja w określonej sprawie czy przygotowanie pism procesowych, jednak daje to już punkt odniesienia co do poziomu proponowanych cen i pozwala na świadomą decyzję co do umówienia się na wstępną konsultację.

Czy przysługuje mi zatem prawo do bezpłatnego adwokata w sprawie karnej?

Kwestia ta została poruszona w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (link). Teoretycznie każdy kogo nie stać na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego może ubiegać się o adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Wniosek taki, niezależnie od wniosku o zwolnienie z opłat sądowych może być złożony jako pismo lub ustnie do protokołu, do sądu, w którym sprawa się toczy lub do którego ma być złożona. Złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat i może zostać pozytywnie rozpatrzone w przypadku, gdy sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego za uzasadniony oraz jeśli sytuacja materialna wnioskodawcy nie pozwala na opłacenie kosztów wynajęcia adwokata lub radcy prawnego. Szerzej rozwiniemy temat w odrębnym artykule.

Zapoznaj się ze specjalistami z dziedziny prawa karnego na stronie Temada. Możesz dzięki temu wybrać spośród doświadczonych prawników i poznać opinie o nich wyrażone przez dotychczasowych klientów.

Powiązane posty
CiekawostkiPrawo cywilne

Oszustwo - co to właściwie jest?

2 min. czytania
Oszustwo opisane jest w art. 286 kodeksu karnego. Jest to…
CiekawostkiRozwódRozwód od A do Z

Dlaczego Twoja wypłata nie jest tylko Twoja i inne ciekawostki dotyczące podziału majątku

2 min. czytania
Podział majątku, to temat ciekawy i zaskakujący zarazem. Krąży wokół…
CiekawostkiRozwódRozwód od A do Z

Ile kosztuje rozwód?

1 min. czytania
Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wielu czynników. Zależy…