title-arrow-orange-right

Polityka prywatności

title-arrow-orange-left

Polityka prywatności i plików cookies TEMADA sp. z o.o.

 

Szanowny Użytkowniku,

naszą politykę prywatności i plików cookies stworzyliśmy po to, abyś wiedział dlaczego prosimy Cię o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszych usług.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TEMADA sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, przy ul. Świetlikowej 42, KRS: 0000901643, zwaną dalej „Spółką”.

 1. W jaki sposób można się z nami skontaktować ?

Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: rodo@temada.pl Odpowiemy na Twoje pytania.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Spółka może przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:

 

 

 1. korzystania z naszych usług – są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do spełnienia prawnych obowiązków z nią związanych. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania Twoich danych do celów realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych  [art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO],
 2. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji o produktach, usługach i nowych ofertach oraz informacje na temat artykułów i publikacji lub wydarzeń przez nas organizowanych. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o wydarzeniach związanych z promocją naszej Spółki, na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 4. wypełnienia formularza kontaktowego – uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 5. reklamy kontekstowej (niedopasowanej do preferencji Użytkownika) i reklamy behawioralnej (dopasowana do preferencji Użytkownika) – naszym uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług, dlatego czasami możesz zobaczyć reklamę naszego produktu na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy kontekstowej jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], a w przypadku reklamy behawioralnej podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii [ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 1. Jakie dane zbieramy?

Spółka w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji zawieranych pomiędzy Spółką, a użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub realizacji innych zobowiązań wobec użytkowników. Z tego względu w przypadku:

Usługi: „Zadaj pytanie prawnikowi”,

jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail za pośrednictwem którego nastąpi komunikacja oraz o podanie imienia lub dobrowolnie nazwiska,

 

Rejestracji na naszym portalu www.temada.pl jako klienta indywidualnego, dokonanej w celu korzystania z naszych usług prawnych,

jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami komunikacja, a ponadto imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

 

Rejestracji na naszym portalu https://temada.pl jako profesjonalisty świadczącego usługi prawne,

jesteś proszony o podanie swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego nastąpi między nami komunikacja, a ponadto:

 1. imienia i nazwiska,
 2. nazwy firmy,
 3. adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby spółki
 4. telefonu kontaktowego (opcjonalnie),
 5. numeru NIP

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz imienia.

 

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email lub numeru telefonu, co pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

 

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych ?

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, tj. FHU Dawid Winiarz z siedzibą w Poznaniu, usługi hostingowe – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, usługi marketingowe: Vinome Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, także  spółce świadczącej na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, tj. Biuro Rachunkowe Radosław Sęk z siedzibą w Poznaniu, a także podmiotowi dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie wideorozmów online -  Daily, Co., San Francisco, California 94104 US.

Spółka będzie także udostępniała dane w celu realizacji usług odpowiednio właściwemu profesjonaliście (prawnikowi), który będzie odpowiadał na pytania danego użytkownika, a dane profesjonalisty (prawnika) będą udostępniane korzystającemu z usług.  

Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Spółka może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google, Facebook czy Daily Co. ).

 

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także częściowo poza tym terenem w przypadku przekazywania ich do państw trzecich, tj. m.in. do Facebook Inc. oraz Google LLC z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na konieczność realizacji usługi wobec Ciebie. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione przez Ciebie dane były odpowiednio chronione. 

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

 

 1. zawarcia umowy - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną albo do upływu terminu, w jakim Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 10 lat od momentu ich pozyskania,
 2. newslettera - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@temada.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@temada.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. formularza kontaktowego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Tobie odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu.
 5. reklamy kontekstowej – dane zebrane w ramach plików cookies będą wykorzystywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 6. reklamy behawioralnej – dane zebrane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii będą wykorzystywane do czasu cofnięcia Twojej zgody, co możesz uczynić w każdym momencie.
 7. Reklamacji – dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia Twojej reklamacji, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Czy muszę podawać swoje dane ?

Umowa

W przypadku, gdy zamawiasz naszą usługę podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi nam wykonanie usługi.

Newsletter

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o naszych usługach.

Przesyłania informacji handlowych i marketingowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) jest dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody w tym zakresie, Twoje dane nie będą w tym celu przetwarzane.

Reklama kontekstowa i behawioralna

Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku reklamy dopasowanej do Twoich preferencji jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Reklama kontekstowa odbywa się natomiast na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest promocja własnych usług.

Formularz kontaktowy

Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.

Reklamacja

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu możliwości rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji, podanie danych jest konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji oraz kontakt w jej sprawie.

 1. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych ?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: rodo@temada.pl

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one prawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia danych:

Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:

 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy Spółka ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza Spółka. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

 1. nie minął okres przez jaki Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec Spółki,
 3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 

Prawo do przenoszenia danych:

Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których Spółka przetwarza dane:

 1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
 2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.

 

Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie o przeniesienie danych. W takiej sytuacji Spółka, po zidentyfikowaniu żądającego tworzy kopię danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu przez żądającego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Jeżeli Spółka przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uznasz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?

Spółka może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Spółka nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne. 

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

 

 1. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
 2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy własnych produktów lub usług, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowych osób trzecich na podstawie analizy nawyków Twojego przeglądania.

 

 1. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?

Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach marketingowych. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Masz możliwość „wyłączenia plików cookies” albo „akceptacji plików cookies”. Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych powoduje, że nie będziemy mogli wyświetlać Ci reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Możemy jednak nadal wyświetlać Ci różnego rodzaju reklamy, jednakże nie będą one spersonalizowane.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Usunięcie plików cookies będzie traktowane jako cofnięcie zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

 

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 

 1. Pliki cookies, a narzędzia społecznościowe.

W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego:

 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 2. Youtube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.),
 3. LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),
 4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA.)

Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Youtube lub LinkedIN zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej:

 

  1. Youtube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  2. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  3. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
  4. Twitter - https://twitter.com/en/privacy/previous/version_12